Andrzejki Dermatologiczne 2007

Andrzejki Dermatologiczne 2007

23-24 listopada 2007

O Konferencji

To była nasza druga a zarazem pierwsza konferencja dermatologiczna. Rok wcześniej zorganizowaliśmy konferencję z okazji 100-lecia „Przeglądu Dermatologicznego”, w roku 2007 po raz pierwszy zorganizowaliśmy Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną „Andrzejki Dermatologiczne”. Spotkanie poprowadził pan prof. Wiesław Gliński.

Chcieliśmy, aby na tej konferencji jej uczestnicy mogli swobodnie wymieniać się doświadczeniami oraz pogłębiali swoją wiedzę na temat nowinek w diagnozowaniu i leczeniu chorób, z jakimi na co dzień mieli do czynienia.


Wiele ciepłych opinii usłyszanych od uczestników konferencji po jej zakończeniu zmotywowało nas do pracy nad kolejnymi „Andrzejkami Dermatologicznymi”.